OTURUM AÇMA BİLGİLERİNİZİ UNUTTUNUZ MU?

S

Soğuk Hava Depoları

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde ilk etap soğuk hava tesislerimizin yapımına 2014 yılında 3.000 ton kapasiteli olarak başlanmış olup 2016 yılında bu kapasite 6.000 tona çıkartılmıştır.  Ayrıca 2010 yılında meyve bahçemizde kurulu ve çalışır durumda 400 ton kapasiteli soğuk hava depomuz mevcuttur. Depolarımızın yapımında en son teknolojik imkanlardan istifade edilmiştir. 3.000 ton kontrol atmosferli, 3.000 ton ise dinamik kontrol atmosferlidir. Ürünler, depolarımıza girmeden önce bahçelerden gelebilecek hastalıklara karşı özel havuzlarımızda sterilize edilmekte, üründen insan sağlığını olumsuz etkileyecek bakteri taşınmasına fırsat verilmemektedir.

Türkiye genelinde mevcut olan soğuk hava depolarının %95’i klasik, %5’i kontrol atmosferlidir. Avrupada ise %95’i kontrol atmosferli, %5’i klasik depodur. Bizim depolarımızın ise bir bölümü kontrol atmosferli bir bölümü de dinamik kontrol atmosferlidir. Dinamik kontrol atmosferli depolar  en son teknoloji olup dünyada sayıları sınırlıdır. Türkiye’de şu an itibariyle araştırma enstitüleri dışında faaliyette olan TEK dinamik kontrol atmosferli soğuk hava deposu bizimdir.

Depolarımızda mevcut olan kontrol atmosfer sisteminin çalışma prensibi şöyledir; Depo içerisi meyve ile doldurulduktan sonra özel imalatlı ve % 0 sızdırmazlık özellikli kapılar kapatılarak özel aparatlarla kilitlenir. Depo içerisindeki hava modern cihazlarla tamamen boşaltılarak içeride % 0,5-1 civarında oksijen bırakılır. Hiçbir kimyasal veya katkı maddesi kullanılmadan elektronik cihazlarla havadan alınan gazlar ayrıştırılır içeriye yine havadan ayrıştırılarak elde edilen azot gazı basılır. Meyvenin salgılamış olduğu etilen gazı çürüme esnasında duyulan kokudur. İşte içeriden oksijen alınıp azot gazı basılması etilen gazı salınımını durdurmak içindir. Çünkü azot gazının özgül ağırlığı etilen gazından daha fazla olduğu için azot gazı meyvenin etrafını kuşatır, gaz salınamaz olur, meyve ölmeden derin uykuya geçer. Bu yöntem  ameliyatlarda kullanılan bayma sistemidir ki biz bunu depolarımızdaki meyveler için kullanmaktayız. Bu nedenle buradaki meyve çekirdeğindeki canlılık sınırlı oranda devam etmekte, meyve depoya girdiği ilk günkü renk, aroma ve çıtırlığını muhafaza etmektedir. Normal depolarda meyve 5-6 ay kalmasına rağmen kontrol atmosferli depolarımızda bu ürün ilk günkü tazelik ve özellikte 10 aya kadar muhafaza edilebilmektedir.

Dinamik Kontrol Atmosferli depolar dünyada bu alanda gelinen en son teknolojik sistemdir. Bu sistemin kontrol atmosferli depolardan en büyük farkı depo içerisine konulan sensörler vasıtasıyla meyvenin oksijensiz ortama vereceği tepki esas alınır. İçerinin oksijeni elektronik cihazlarla boşaltılırken bir taraftan da karbondioksit oranı yükseltilir. Oksijen ortalama 0,5 civarına gelince meyve strese girer ve tepki vermeye başlar. Elektronik ortamda kalp grafiği gibi titreşimlere bakılarak meyvenin depoda ölmeden kalabileceği en az oksijensiz ortam belirlenir. Bu ortam artık elektronik cihazlarla sürekli kontrol altında tutulur. Yani meyve ihtiyaç duydukça makinalar içeriye oksijen verir gerek olmadıkça oksijen miktarını azaltır. Bu şekilde meyve depoda smartfresh, sancyfresh gibi uygulamalar yapılmaksızın 12 ay süreyle ilk günkü tazeliği ve aromasıyla muhafaza edilebilir. Dünyada soğuk hava depolamada gelinen en son teknoloji budur. Bu teknoloji bizimle beraber Çorum’a gelmiş tüm üreticilerimiz ve tüccarımızın hizmetine sunulmuştur.

Tüm depolarımızda otomatik nemlendirme ve ısı ayarlama ünitelerimiz mevcuttur. Her türlü ayarlar elektronik aygıtlarla sağlanır. Tüm odalarımız izlenebilir özelliktedir. Her bir deponun ısı, nem, oksijen, karbondioksit ve azot oranlarını bilgisayar ve uzaktan internet, cep telefonu gibi ortamlarda 24 saat süreyle anlık izlemek mümkündür.  Ayrıca ürünün depoya girdiği tarihten itibaren satışa gittiği ana kadar süreçteki saklama ortamı her 10 dakika ara ile rapor halinde yazılı olarak alınabilmekte, istenildiğinde tüm veriler müşteriye sunulmaktadır.

Meyve depolamada ilerideki gelişmelere göre dünyanın en modern tesislerini her zaman takip edecek mevcut tesislerimizi de buna göre modernize edeceğiz. Çorumun sebze ve meyvede ihtiyacı olan soğuk hava deposu kapasitesi neyi gerektiriyorsa daha fazlasını yapacak, bölgemizin en çok kapasiteli soğutma tesislerini ilimize kazandıracağız. Bahçelerimizden ürettiğimiz meyveler dışında halkımızın yetiştirdiği sebze ve meyveleri de aynı titizlikle muhafaza edeceğiz. İleride Çorum’un özellikle meyvecilik alanında açık bir pazar olmasında lokomotif rol üstleneceğiz.

Yukarı